Obiectivul general al proiectului ”Angajarea - o prioritate!” este asigurarea mobilității și reintegrării pe piața muncii, îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată și a persoanelor inactive din regiunile Nord-Est și Sud-Est.

Rezultate anticipate

  • Creșterea șanselor de reintegrare socio-economică a 200 persoane, din care 62 șomeri de lungă durată și 18 șomeri de lungă durată tineri, din regiunile Nord Est și Sud-Est, județele Vaslui, Galați, Brăila, inclusiv zonele limitrofe acestora (în limita a maxim 50 de km de la localitatea fostă industrializată.
  • Dezvoltarea / diversificarea competențelor profesionale și personale a 185 de persoane, din care 62 șomeri de lungă durată, din regiunile Nord Est și Sud Est, județele Vaslui, Galați, Brăila.
  • Diminuarea ratei șomajului – 14 persoane angajate.
  • Dezvoltarea cunoștințelor grupului țintă asupra mobilității ocupaționale și geografice, egalitatea de șanse și gen și respectarea diversității, dezvoltare durabilă.
  • Creșterea încrederii în forțele proprii a beneficiarilor de servicii.
Activitățile proiectului, prin rezultatele estimate, reprezintă elemente care determină dezvoltarea socială a comunităților din județele Vaslui, Galați, Brăila - inclusiv zonele limitrofe acestora. Sunt promovate în același timp creșterea nivelului de instruire a resurselor umane (dezvoltarea educației civice, ecologice, antreprenoriale etc.), reconversia profesională a adulților, spiritul inovativ și antreprenorial, creșterea încrederii în forțe proprii a beneficiarilor de servicii, dezvoltarea de aptitudini și competențe noi, mai ales în utilizarea noilor tehnologii - factori care contribuie la creșterea competivității economice regionale și la mobilitate pe piața forței de muncă pe termen scurt, mediu și lung.


Proiectul ”Angajarea - o prioritate!” este implementat de Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO în parteneriat cu Asociația Consensual și Asociația ADL Progres.

Perioada de desfășurare: 25.02.2015 - 24.12.2015